Second Grade

  ​​​​​​

  2nd grade at City Council

   Curriculum

  ​BVSD's Elementary Curriculum Essentials Document may be viewed at: 
  http://bvsd.org/curriculum

   ​

   Meet our Second Grade Teachers

   

   

  Rachel Andersonhttps://mee.bvsd.org/About/directory/Pages/rachel_anderson.aspxhttps://mee.bvsd.org/About/directory/Pages/rachel_anderson.aspx{5a1ab69c-634a-4b58-a57f-0a35912ea5e9}Rachel AndersonTEACHERGP0|#69bde3f6-b7fd-4e3c-9844-a73a1ba44a23;L0|#069bde3f6-b7fd-4e3c-9844-a73a1ba44a23|2nd grade;GTSet|#047c81e0-37dc-4eae-934f-e677abc2b456;GPP|#07b53fa8-c2a8-4f4d-9b2a-5d157a6d7826;GPP|#fcb3d91a-5cf6-4a61-a3a4-04ac8b9fba73;GPP|#4d055820-42d8-4f9b-843d-27bc329df1ff720-561-3012rachel.anderson@bvsd.orghttps://sites.google.com/a/bvsd.org/ms-anderson-s-second-grade/home, Ms. Anderson's Website
  Michele Nankervishttps://mee.bvsd.org/About/directory/Pages/michele_nankervis.aspxhttps://mee.bvsd.org/About/directory/Pages/michele_nankervis.aspx{5a1ab69c-634a-4b58-a57f-0a35912ea5e9}Michele NankervisTEACHERGP0|#69bde3f6-b7fd-4e3c-9844-a73a1ba44a23;L0|#069bde3f6-b7fd-4e3c-9844-a73a1ba44a23|2nd grade;GTSet|#047c81e0-37dc-4eae-934f-e677abc2b456;GPP|#07b53fa8-c2a8-4f4d-9b2a-5d157a6d7826;GPP|#fcb3d91a-5cf6-4a61-a3a4-04ac8b9fba73;GPP|#4d055820-42d8-4f9b-843d-27bc329df1ff720-561-3036michele.nankervis@bvsd.orghttps://sites.google.com/a/bvsd.org/mrs-n-s-second-grade-class/home?previewAsViewer=1, Mrs. N.'s Website

   Helpful Links

  img01.jpg​​

  ​​